Room B贸ng 膼谩 Ch铆nh – QuangHai.Com

Room Chat B贸ng 膼谩 Ch铆nh

Room Chat B贸ng 膼谩 岷

C贸 nhi峄乽 b岷 g峄璱 email cho admin n贸i l脿 kh么ng bi岷縯 c谩ch 膽膬ng k媒 nick 膽峄 chat room b贸ng ch铆nh v脿 b贸ng 岷, c谩c b岷 c贸 th峄 v脿o 膽芒y xem h瓢峄沶g d岷玭 膽膬ng k媒 nh茅 :

C谩ch 膽膬ng k媒 chatbox 膽峄 ch茅m gi贸 .

B瓢峄沜 1 : B岷 v脿o ch峄Set Name
B瓢峄沜 2 : B岷 v脿o ch峄Sign Up
B瓢峄沜 3 : 膼i峄乶 Th么ng tin c峄 b岷 g峄搈 nh峄痭g n峄檌 dung sau .
Username聽: T锚n b岷 k峄 vi岷縯 li峄乶
Password聽:聽M岷璽 kh岷﹗聽c峄 b岷 .
Confirm Password聽: X谩c nh岷璶 m岷璽 kh岷﹗ c峄 b岷 .
Your Email聽: 膼i峄乶聽Email聽c峄 b岷 .
Xong r峄搃 b岷 v脿o ch峄Sign Up聽膽峄 x谩c nh岷璶 th脿nh c么ng L瓢u 媒 : N岷縰 b岷 v脿o ch峄Sign Up聽m脿 hi峄噉 ra d貌ng ch峄 膽峄 峄 tr锚n khung chatbox , c贸 ngh末a l脿 b岷 膽膬ng k媒 tr霉ng聽Username聽ho岷穋 膽峄媋 ch峄壜Email聽膽茫 c贸 ng瓢峄漣 s峄 d峄g , l煤c 膽贸 b岷 c岷 ch峄峮 t锚n聽Username聽kh谩c ho岷穋 膽峄媋 ch峄壜Email聽kh谩c . Nh峄 膽膬ng k媒 xong ph岷 v脿o email 膽峄 x谩c nh岷璶 v脿 k铆ch ho岷 nh茅 .

K铆ch ho岷 Email nh瓢 th岷 n脿o ?

B岷 vui l貌ng v脿o email b岷 v峄玜 膽膬ng k媒 , ki峄僲 tra xem chatango g峄璱 email cho b岷 , b岷 v脿o 膽贸 b岷 v脿o 膽瓢峄漬g link m脿 chatango g峄璱 cho b岷 , l脿 b岷 膽茫 k铆ch ho岷 th脿nh c么ng v脿 chat dc .

C谩ch 膽膬ng nh岷璸 chatbox 膽峄 ch茅m gi贸聽.

B瓢峄沜 1 : B岷 v脿o ch峄Set Name
B瓢峄沜 2 : 膼i峄乶 t锚n聽Username聽v脿 m岷璽 kh岷﹗ m脿 b岷 膽茫 膽膬ng k媒 nh瓢 峄 tr锚n .
B瓢峄沜 3 : B岷 v脿o ch峄Log in聽膽峄 膽膬ng nh岷璸 .

L瓢u 媒 : kh么ng chat sex , kh么ng spam , kh么ng post link kh谩c qu岷g c谩o , n岷縰 vi ph岷 s岷 b峄 band nick V抹NH VI峄凬 m脿 kh么ng c岷 b谩o tr瓢峄沜 , khi band nick c谩c b岷 chat s岷 kh么ng ai nh矛n th岷. Xin c岷 啤n !